Životopis
Bibliografie
Reklamní práce
Scénáře a dramaturgie
Režie
Články
Fotografie
Ocenění
Mé internetové stránky
Různé

Biography
Bibliography
Advertise work
Screenplays and dramaturgy
Director
Articles
Image Gallery
Awards
My Internet Pages
Various

Writer BibliographyEditor / Redakční spolupráce:


KAREL ČAPEK by Bohuslava Bradbroková
Published by Academia, 2006

VŠECHNO, CO SVRBÍ, JEDNOU SVRBĚT PŘESTANE by Romana Riba-Rollingerová
Published by Carpe diem, 2007