Životopis
Bibliografie
Reklamní práce
Scénáře a dramaturgie
Režie
Články
Fotografie
Ocenění
Mé internetové stránky
Různé

Biography
Bibliography
Advertise work
Screenplays and dramaturgy
Director
Articles
Image Gallery
Awards
My Internet Pages
Various

Ocenění / Awards


  • CENA MARUŠKY KUDEŘÍKOVÉ (Maruska Kuderikova Prize), 1985
  • 1. CENA LITERÁRNÍ SOUTĚŽE TECHFILM (1st Prize in Techfilm Literary Competition), 1996
  • 1. CENA ČASOPISU AMBER-ZINE (1st Prize in science-fiction magazine Amber-Zine Competition), 1998
  • CENA ČASOPISU IKARIE (Prize in science-fiction magazine Ikarie Competition), 1999 - otištěno v Ikarii č. 10/1999
  • CENA FRANTIŠKA HALASE, 3. MÍSTO, Muzeum Blansko 2001
  • ČESTNÉ UZNÁNÍ V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2007
  • ČESTNÉ UZNÁNÍ V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI POHÁDKA POLABSKÉHO KNIŽNÍHO VELETRHU 2007
  • LITERÁRNÍ VARNSDORF 2008, 3. MÍSTO V KATEGORII PUBLICISTIKA (další místa nebyla udělena), Městská knihovna Varnsdorf 2008